Đàm phán Vòng V Hiệp định Tàu thuyền đi lại Việt - Trung

Đàm phán Vòng V Hiệp định Tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và vòng III Hiệp định Hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc đã diễn ra vào cuối tháng Tư

Từ ngày 22 đến 26/4/2015, tại Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra đàm phán vòng V về Hiệp định Tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và đàm phán vòng III về Hiệp định Hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trưởng đoàn phía Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn phía Trung Quốc là Vụ trưởng Vụ các vấn đề biên giới và biển đảo - Bộ Ngoại giao.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và cầu thị. Hai bên tập trung trao đổi sâu rộng các nội dung cùng quan tâm và đã thống nhất nhiều nội dung dự thảo 2 Hiệp định nêu trên. Hai bên nhất trí sẽ tăng tần suất đàm phán để sớm thống nhất những nội dung còn có quan điểm khác nhau, để có thể sớm ký kết các Hiệp định này.

Hai Trưởng đoàn trao nhau Biên bản kết quả đàm phán.

 

Kết thúc vòng họp, hai bên đã ký Biên bản kết quả đàm phán.

 


 

Theo VGP

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet