Đan Mạch đứng thứ 26 danh sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

M.A

Hiện nay, Đan Mạch đứng thứ 26 trong danh sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với tổng số vốn 632 triệu USD.

 

Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Đối tác Toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đồng chủ trì đã được tổ chức ngày 11/10/2016 tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước đã trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết các kế hoạch hành động cụ thể sau đó cho năm 2014-2015 và năm 2016.

Quan hệ thương mại song phương giữa hai nước phát triển rất tích cực với tổng giá trị thương mại tăng mạnh và đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam cũng trên đà tiến triển tốt. Về hợp tác phát triển, hai bên đã đạt được thoả thuận về lộ trình hài hòa thủ tục của hai bên để tiếp tục thúc đẩy Chương trình Tài chính doanh nghiệp Danida ở Việt Nam nhằm hướng tới tài trợ các dự án có quy mô phù hợp, tận dụng được công nghệ, kỹ thuật hiện đại của Đan Mạch.

Hơn nữa, hai Bộ trưởng cũng đã ghi nhận tầm quan trọng của chương trình Hợp tác Ngành Chiến lược giữa các bộ, ngành Việt Nam với Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm vànông nghiệp, y tế và giáo dục.Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, hai Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, thông qua những biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp của hai bên; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả để xử lý kịp thời những khó khăn/ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến nay DN Đan Mạch đã cung cấp vốn ODA cho một số dự án vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 1,32 tỷ USD. Bên cạnh đó, các dự án hỗ trợ phát triển chính thức cũng được quan tâm và đến nay khoảng 70% dự án ODA đạt mức giải ngân khá, không phát sinh vấn đề đáng quan ngại. Các dự án có nguồn vốn của Đan Mạch đều phát huy tác dụng thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế ở các khu vực triển khai dự án ở Việt Nam. Việt Nam mong muống Đan Mạch tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, hướng tới những mục tiêu cụ thể, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, bền vững của Việt Nam.

Hiện nay, Đan Mạch đứng thứ 26 trong danh sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với tổng số vốn 632 triệu USD.

Trên tinh thần hợp tác thông qua cơ chế họp Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ, hai bên tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Hiệp định Đối tác toàn diện mà hai bên đã cam kết.


 

   

   

  • Tag:
  cùng chuyên mục
  Kéo xuống để xem tiếp nội dung
  Xem thêm trên infonet