Đang bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong được đề cử

Nguyễn Cường

Sáng nay 11/12, HĐND TP.HCM tiến hành bầu nhân sự cho các chức danh Chủ tịch UBND TP, các Phó chủ tịch UBND TP. Ông Nguyễn Thành Phong là người duy nhất được đề cử giữ chức Chủ tịch UBND TP.THCM.

Theo chương trình, trong buổi sáng nay HĐND TP.HCM sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP của ông Lê Hoàng Quân và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh này.


Cũng trong sáng nay HĐND TP sẽ tiến hành miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch UBND TP và Ủy viên UBND TP. Nhân sự bổ sung cho những chức danh này cũng được bầu bổ sung ngay sau đó.

Ngoài ra hội nghị còn tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND như Trưởng ban Văn hóa xã hội, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội.

Trong phần giới thiệu, ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy là người duy nhất được đề cử giữ chức Chủ tịch UBND TP.THCM.

Trong khi đó ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM được đề cử giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Theo chương trình thì danh sách được tặng hoa sau khi buổi bầu cử kết thúc bao gồm: ông Nguyễn Thành Phong; ông Lê Văn Khoa; bà Nguyễn Thị Thu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet