Đảng bộ Bưu điện Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV

Bình Minh

Sáng 20/7/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bưu điện Trung ương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự tham gia của 104 đại biểu đại diện cho 177 Đảng viên ở 8 chi bộ trực thuộc.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: B.M)

Theo báo cáo chính trị được đồng chí Phạm Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện Trung ương công bố tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bưu điện Trung ương luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phục vụ thông tin liên lạc cho lãnh đạo cấp cao, các cơ quan Đảng, Nhà nước an toàn, bảo mật, thông suốt trong mọi tình huống.

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đều vượt mức đề ra. Doanh thu tăng trưởng bình quân 76,94% hàng năm. Nộp ngân sách tăng trưởng 46,83%. Thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng  năm 12,52%.

Hoạt động từ thiện nhân đạo cũng được tiến hành thường xuyên. Số tiền quyên góp được trong nhiệm kỳ qua đạt 524,9 triệu đồng.

Mặt khác, Bưu điện Trung ương cũng đã triển khai nhanh chóng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tới nay, 69% sản phẩm, thiết bị, vật tư trong đơn vị đều là hàng do Việt Nam sản xuất.

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Bưu điện Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Bưu điện Trung ương quan tâm thực hiện tốt; Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng Chi bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, khắc phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra; Từng bước đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ, cán bộ Đảng viên.

Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến mới. Không khí dân chủ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên rõ rệt. Vai trò của Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Đảng bộ đã góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn VNPT và ngành TT&TT.

Việc quy hoạch lại các dịch vụ, phát triển dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ đã được Đảng bộ Bưu điện Trung ương quan tâm coi trọng.

Các kết quả tiêu biểu nêu trên thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể lãnh đạo, Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Bưu điện Trung ương, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng bộ Bưu điện Trung ương”.

Đại hội đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao. (Ảnh: B.M)

Tuy nhiên, đồng chí Trương Minh Tuấn cũng lưu ý: “Các kết quả giai đoạn qua đã rõ. Nhưng những thách thức khó khăn trong thời gian tới đã hiện hữu, đòi hỏi toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ công nhân viên Bưu điện Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để gặt hái thành công.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Cục Bưu điện Trung ương rất nặng nề. Đề nghị Đảng bộ Bưu điện Trung ương chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, quan tâm xây dựng Đảng bộ Cục Bưu điện Trung ương thực sự trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Bưu điện Trung ương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, trọng tâm là đẩy mạnh triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ phê bình, tự phê bình, gắn với sửa chữa các hạn chế, yếu kém. Tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của Bưu điện Trung ương và công việc hàng ngày của từng cán bộ, Đảng viên, người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo ở từng vị trí công tác đều đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Tiếp tục triển khai đánh giá cán bộ theo số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc, và có cơ chế sàng lọc, thay thế cán bộ không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện bố trí sắp xếp công việc, luân chuyển cán bộ theo đúng sở trường, năng lực.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bưu điện Trung ương cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, chú trọng đổi mới lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT và của Đảng ủy Bộ TT&TT, sau khi hoàn tất việc chuyển giao Đảng bộ Bưu điện Trung ương về trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT.

Thứ hai, Đảng ủy cần thực hiện tốt quy chế phối hợp với lãnh đạo Cục Bưu điện Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Cục đề ra. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng mạng lưới, bảo đảm thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cấp cao, các cơ quan Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong các cán bộ, Đảng viên.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kiến thức chuyên môn, phong cách làm việc hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Cục khi trở thành đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Thứ năm, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là trong thời điểm chuyển giao từ Tập đoàn VNPT về Bộ TT&TT. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, rà soát giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, phát huy thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi cho công chức, viên chức và người lao động”.

Cũng tại Đại hội sáng nay,đã có 8 đại biểu được bầu cử vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet