Đại hội Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 7/7 (phiên trù bị đã diễn ra ngày 6/7) tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham dự Đại hội Đại hội Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh lần thứ I có 116 đại biểu. 

 Đại hội Đảng bộ phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh lần thứ I    Nguồn: baoquangninh.com

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh nhiệm kỳ 2014-2015; quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

PV