Đảng bộ Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí học tập Nghị quyết Trung ương 5

Hiền Anh

Ngày 08/09/2017 tại TP HCM, Đảng bộ Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết. Ảnh: PVN.

PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chiến - Bí thư Đảng ủy PV Drilling - đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chủ đạo và công việc cần phải làm; trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên PV Drilling, góp phần cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet