Đảng bộ Hà Tĩnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,5-3%

Mỹ Hoa

Trong Báo cáo chính trị do ông Lê Đình Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc trong Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 nêu rõ mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5-3%.
Ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 17, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18

Theo Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 17, trong những kết quả đạt được trong 5 năm qua của tỉnh, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả cao.

Nhờ công tác tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp về giải quyết việc làm, bình quân giai đoạn 2011 – 2015 tạo việc làm cho hơn 32 nghìn lượt người/năm. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện tích cực.

Hà Tĩnh đã huy động tổng hợp các nguồn lực và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, hộ cận nghèo còn dưới 9%; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và đối tượng chính sách, đảm bảo an ninh xã hội; triển khai có hiệu quả chủ trương hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng. Công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ được chú trọng.

Theo đó, tiêu chí trong nhiệm kỳ sắp tới 2015-2020 đã được Đảng bộ tỉnh đặt ra là tỷ lệ lao động qua đào tạo phải đạt trên 70%; trên 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; trên 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đảng bộ quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5-3% theo chuẩn mới.

Muốn đạt được kết quả trên, toàn bộ Đảng bộ phải cùng hợp sức, đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, trên cơ sở lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet