Đảng bộ khối các cơ quan trung ương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PV

Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. 

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 63 Đảng bộ trực thuộc, được tổ chức theo 3 cấp với 5.245 chi bộ và hơn 63.000 đảng viên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các Phó Bí thư gồm các đồng chí: Trần Hồng Hà, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quang Thao. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
- Ảnh: HM

 Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII xác định 6 nhóm chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 100% đảng viên các cơ quan Trung ương được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối. 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% đảng ủy xây dựng bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan. Hằng năm có khoảng 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 50% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cấp ủy viên của Đảng bộ Khối và bí thư chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 30.000 quần chúng ưu tú, kết nạp 18.000 đảng viên. 100% đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; đồng thời, bố trí đủ bốn trọng tâm đột phá, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.

Cũng tại phiên bế mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức lãnh đạo, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

4 trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương:

- Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị

-  Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

- Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet