Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt

PV

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đến dự.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt các nghị quyết. (Ảnh: MC)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 06-NQĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị đã làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đặc biệt là quán triệt, làm rõ hơn các nội dung của mỗi nghị quyết.

Trong quá trình học tập, quán triệt nghị quyết, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi và làm rõ hơn những vấn đề cần triển khai thực hiện, từ đó cụ thể hóa nghị quyết ở các chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối yêu cầu, sau Hội nghị các đại biểu khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu và cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, kịp thời bổ sung vào chương trình làm việc của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy và các cấp ủy đảng để tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Trên cơ sở đó, bảo đảm mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đều có những hành động thiết thực, cụ thể để đưa nghị quyết vào chính công việc của mình.

  • Tag:
video được xem nhiều
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet