Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng

BT

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành trong hai ngày 16-17/7.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP); xây dựng, củng cố nền QPTD, KVPT ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp. Về công tác xây dựng Đảng, qua bình xét, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt từ 80 đến 85%; tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh vượt 10% so với mục tiêu đề ra…

Toàn cảnh Đại hội     Nguồn: bacgiang.gov.vn

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Chưa hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có đơn vị chưa chặt chẽ; quản lý, rèn luyện kỷ luật ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, còn tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật…

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, coi đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh. Tổ chức, kiện toàn biên chế đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị và thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự Tỉnh Bắc Giang ra mắt    Nguồn: bacgiang.gov.vn

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVII với một số chỉ tiêu nổi bật như: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân nhân dự bị; xây dựng từ 5-10 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đơn vị đạt huấn luyện giỏi; hằng năm phấn đấu có hơn 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Dương Đình Thông đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được trong nhiệm qua, đồng thời đề nghị, Đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh khoá mới cần xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên một số mặt công tác trọng yếu và phân công các đồng chí cấp uỷ viên theo dõi, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung chủ trương, giải pháp, nhất là các biện pháp khắc phục các khâu yếu, mặt yếu để  thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet