Đảng bộ TP.HCM đặt mục tiêu GRDP năm 2020 đạt 9.800 USD

Nguyễn Cường

Sau 4 ngày làm việc, sáng 17/10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 đã tiến hành phiên bế mạc. Tham dự phiên họp này có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nhiều vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 cho rằng kinh tế đã tăng trưởng khá, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng định hướng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Khung cảnh phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp)

Báo cáo của Đại hội cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố HCM đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thực tiễn của Thành phố đã góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ những thành tựu đó, đến nay TP.HCM đã là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế và là đầu tàu, động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn củ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên báo cáo của Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, như: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế không đạt; năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố; quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa; an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức.

Trong khi đó tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ Đảng viên vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiệu quả quản lý nhà nước có mặt còn yếu kém…

Sau khi tổng kết thực tiễn, Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, cụ thể là: 

Phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, năng động, sáng tại của Thành phố; 

Phải nhận thức và xác định trách nhiệm rất cao về vị trí, vai trò của Thành phố là nơi hội tụ, lan tỏa vì cả nước, cùng cả nước.

Phải phát triển bền vững gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người; 

Phải chú trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; 

Cuối cùng phải coi việc tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh, trong sạch là nhiệm vụ then chốt.

Từ đó Đại hội đề ra mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm tới (2015 -2020), trong đó GDP tăng trưởng hàng năm từ 8 – 8,5%; Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

Ngoài ra còn nhiều chỉ tiêu khác như: GRDP năm 2020 đạt 9.800 USD; đến 2020 đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân, diện tích nhà ở đạt 19,8 mét vuông/người; 20 bác sĩ và 42 giường bệnh/10.000 dân…

Về công tác nhân sự, Báo cáo cho biết đã bầu được 69 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới. Sau đó Ban chấp hành đã bầu 15 người vào Ban thường vụ Thành ủy, 13 người vào Ủy ban kiểm tra Thành ủy và 35 đại biểu đi dự Đại hội Đảng lần thứ 12. Riêng chức vụ Bí thư Thành ủy sẽ được Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc.

“Đây là những người tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong đội ngũ lãnh đạo” – Báo cáo viết và nhấn mạnh rằng phương án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã được Bộ Chính trị đánh giá cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet