Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng quán triệt NQ ĐH lần thứ XII của Đảng

PV

Sáng 24/8, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành.

Các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; Một số nội dung trọng tâm của Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh; Triển  khai Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó các đại biểu còn được quán triệt kế hoạch số 105 ngày 25/7/2016 của Đảng ủy Văn phòng và dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Văn phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội XII của đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Sau hội nghị, các chi bộ tiếp tục triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo từng chuyên đề. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều có bản thu hoạch cá nhân; Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet