Đảng phải chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng

PV

Đóng góp vào Dự thảo văn kiện 12 của Đảng về vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Cần phải đổi mới hệ thống, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy hệ thống lý luận chính trị

PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 1 cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh đến việc chú trọng đổi mới hệ thống chương trình như là trong văn kiện đã chỉ ra mà đó là đi sâu vào công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ là cần phải đổi mới hệ thống, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy hệ thống lý luận chính trị để khắc phục hạn chế như chính văn kiện chỉ ra là phương pháp còn lạc hậu".

PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 1 

Đảng phải chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: người dân có rất nhiều mong đợi ở Đại hội XII của Đảng nhưng mong nhất là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi nếu không làm tốt việc này thì đó là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dân rất mừng là Đảng đã có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện Nghị quyết này đã có kết quả bước đầu, song chưa đạt kết quả như mong đợi. 

Ông Lù Văn Que thẳng thắn: Đảng ta đông nhưng chưa thực sự mạnh, chưa vạch mặt chỉ tên được ai trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí; chưa khắc phục được nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và quốc tế… 

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để khắc phục tình trạng này, Đảng cần tiếp tục và kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Song, Đảng cần quy định cụ thể về chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng. Muốn phòng chống được tham nhũng, lãng phí phải phát động người dân tham gia; đồng thời phải kiểm soát được quyền lực dân giao, không ai được tha hóa quyền lực; phải chống tham vọng và tha hóa quyền lực. Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng và trúng; nhưng dân mong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khắc phục được bệnh dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, nói không đi đôi với làm...” – ông Lù Văn Que nhấn mạnh. 

Nên tập trung vào công tác xây dựng Đảng

Ông Tráng A Pao, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: Đại hội Đảng lần thứ XII nên tập trung vào công tác xây dựng Đảng, bởi hiện nay có một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức. 

Đồng tình cao với dự thảo Văn kiện tập trung vào vấn đề đạo đức, ông Tráng A Pao cho rằng, đạo đức trong Đảng và trong xã hội đang có phần xuống cấp. Do đó, công tác xây dựng Đảng nên tập trung vào làm rõ một bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất. Cần xác định rõ qua thời gian xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tìm ra được bao nhiêu phần trăm (%) bộ phận không nhỏ này, không thể nói chung chung. 

Đề cập đến vấn đề kê khai tài sản, ông Tráng A Pao nhận định: kê khai vẫn là hình thức vì kê khai xong không có ai kiểm tra, thẩm tra. Nếu không thay đổi sẽ không thể giải quyết được tình trạng này. Vấn đề kê khai tài sản, quản lý cán bộ, đảng viên nên có hình thức kiểm tra sau khi kê khai. Cơ quan có trách nhiệm phải thẩm tra, xác minh. 

Nói phải đi đôi với làm

Ông Phan Ngọc Mẫn, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Phiên, TP Đà Nẵng. (Ảnh ANTV)

Ông Phan Ngọc Mẫn, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Phiên, TP Đà Nẵng cho biết: "Đóng góp là thực hiện cái nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, CP thực hiện là phải làm sao đúng cái đó, nhân dân làm chủ thì phải lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện, đề nghị phải làm nghiêm, dân làm chủ thì có dự thảo gì thì phải để dân thảo luận, cái gì thêm bớt, hợp với lòng dân. Toàn bộ văn bản rất chặt chẽ nhưng việc thực hiện như thế nào, nói phải đi đôi với làm".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet