Đang thảo luận để "chốt" số lượng Ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng 12

Trần Huệ - Lê Hiền

Chiều nay 23/1, tại Hội trường, các đại biểu đang nghe Báo cáo của về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và thảo luận biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Chiều  nay 23/1, tại Hội trường, các đại biểu nghe Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và thảo luận biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã giới thiệu để Đại hội XII quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch  nước nêu rõ: Đại hội lần  này bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Quy chế bầu cử cũng đã được Đại hội thông qua vào phiên họp trù bị ngày 20/1.

Quy chế có những quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo nguyên tắc tập trung - dân chủ trong công tác nhân sự.

Cụ thể, tại Đại hội 12, các ủy viên Trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet