Đảng ủy Bình Thuận: Hướng đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

PV

Tại Bình Thuận, tỷ lệ nữ là cấp ủy viên không dưới 15% và phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp từ 25% trở lên, cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp từ 30- 35%.

Tại Bình Thuận, thời gian qua, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã có sự chuyển biến đáng kể. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ từng bước được cải thiện; phần đông phụ nữ được tạo cơ hội để học tập nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… 

Tuy nhiên, do các cấp ủy, chính quyền một số nơi của tỉnh Bình Thuận vẫn chưa chú trọng lồng ghép công tác bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; sự phối hợp triển khai thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ… Đặc biệt, tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, miền núi tại Bình Thuận còn nhiều khó khăn; điều kiện lao động, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với lao động nữ còn hạn chế; còn ít phụ nữ có trình độ chuyên môn, tay nghề, học vấn cao; tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đạt yêu cầu đề ra. Mặt khác, tư tưởng định kiến về giới trong xã hội vẫn còn tồn tại dẫn đến tình trạng ngược đãi phụ nữ, bạo lực gia đình, một bộ phận chị em còn tự ti, an phận, thiếu chủ động vươn lên trong cuộc sống… 

Một buổi sinh hoạt chi bộ Đảng phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận
                                                                              Nguồn dangcongsan.vn

Đẩy mạnh thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nghiêm túc phê phán tư tưởng, hành vi định kiến về giới, phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm phụ nữ. Tỉnh Bình Thuận cũng tăng cường lồng ghép công tác bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, nhất là đối tượng chính sách, nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương. 

Đảng ủy tỉnh Bình Thuận cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường các hoạt động liên tịch, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung làm tốt công tác cán bộ nữ. Cụ thể: trong kế hoạch công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tại Bình Thuận, tỷ lệ nữ là cấp ủy viên không dưới 15% và phấn đấu đến đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp từ 25% trở lên, cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp từ 30% đến 35%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet