Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 2 quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Các đại biểu dự hội nghị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII để làm cơ sở viết thu hoạch.

Vừa qua, Đảng ủy Cục Chính trị - Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị cùng toàn thể cán bộ đảng viên Cục Chính trị đã tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng như: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); Nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020… Các đại biểu dự hội nghị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII để làm cơ sở viết thu hoạch. 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet