Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội quán triệt NQ TW 5 Khóa XII

N. Huyền

Sáng 13/7, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng, Khóa XII cho các cán bộ thuộc các ban, văn phòng Đảng ủy khối, các đoàn thể khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó, tập trung quán triệt, truyền đạt về Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua buổi học tập, các cán bộ Khối sẽ hiểu rõ hơn về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương trên cơ sở đó, tham mưu cho cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, trở thành các tuyên truyền viên để phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet