Đảng ủy Khối các cơ quan Thủ đô quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Đoàn Nguyên

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa tổ chức khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho gần 400 cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối.
Gần 400 đảng viên là cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Tại Hội nghị, trong buổi sáng 13/5, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu và trao đổi những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh đó, còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Chiều cùng ngày, các đại biểu được nghe đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội giới thiệu chương trình công tác số 01, 02 và 03 về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố lần thứ XII; nghe giới thiệu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố lần thứ XII.

Theo kế hoạch, các đơn vị, các đại biểu thuộc Đảng uỷ khối sẽ tiếp tục tổ chức thảo luận, đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đánh giá kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm tới. 

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ và thành phố, nhằm thúc đẩy và tạo ra những bước chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng đảng. Đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết tại các chi bộ, đảng bộ có hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet