Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên tổ chức quán triệt NQ ĐH Đảng XII

Thanh Hiền

Tính đến ngày 12/8/2016, có 12/14 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 11/8/2016, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Phú Yên đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 250 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trưởng và phó các ban của Đảng ủy khối; bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối và bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở; thường trực Hội Cựu chiến binh khối và Đoàn khối Các cơ quan tỉnh….
Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Đảng ủy khối đã quán triệt các nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Các chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. sau Hội nghị, các đại biểu tiến hành viết thu hoạch, chú trọng vấn đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, cơ quan, đơn vị.
Đến ngày 12/8/2016 đã có 12/14 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện và tương đương theo đúng Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lớp cán bộ lãnh đạo cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 8, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 9/2016).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet