Đảng ủy Quân khu 1 thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng

P.V

Sáng 29/1, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu đã thông báo tóm tắt diễn biến và kết quả của Đại hội tới chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ chủ chốt các phòng, ban khối cơ quan Quân khu.

Theo đó, Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 21 đến 28-1. Trước khi Đại hội diễn ra, mọi công tác chuẩn bị (văn kiện, nhân sự…) đã được các tiểu ban phục vụ Đại hội tiến hành chu đáo. 

Qua 8 ngày làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao của từng đại biểu, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các mục tiêu chương trình đề ra. 

Đồng chí đi sâu phân tích, đánh giá kết quả thảo luận, bầu chọn nhân sự tại Đại hội và những đóng góp của đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội vào thành công chung của Đại hội.

Về công tác nhân sự, Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử chức Tổng Bí thư của Đảng khoá XII với số phiếu tập trung rất cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cấp ủy, chi bộ các cấp cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Qua đó định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP của Quân khu, cùng các địa phương trên địa bàn thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet