Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

PV

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm.

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Thông tin từ website dangcongsan.vn cho hay.Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 - ảnh 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: PC

Tại hội nghị, đồng chí Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đồng thời quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.

Hội nghị đã họp bàn về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, chi ủy, chi bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phải thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là phải có những giải pháp đủ mạnh, những việc làm cụ thể để làm chuyển biến rõ rệt tình hình, kết hợp hài hòa giữa xây và chống; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet