Đảng uỷ Viện KSND Phú Yên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Ngày 24/8, Đảng uỷ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho các bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hồ Minh Tâm đã trình bày các nội dung cơ bản của ba Nghị quyết Hội nghị Trung ương  5 đến các đảng viên.

Ba Nghị quyết đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thi trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hồ Minh Tâm mong muốn thông qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, nhất là những điểm mới cốt lõi trong từng Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng uỷ VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho các đảng viên. (Ảnh: VKSND tỉnh Phú Yên)

Bên cạnh đó, thông qua quán triệt, phổ biến Nghị quyết nhằm tăng cường công tác tư tưởng trong Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đối với các mục tiêu, quan điểm của Đảng.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đề nghị các đảng viên phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên Hồ Minh Tâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VKSND tỉnh Phú Yên) 

Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về mục tiêu, giải pháp được nêu ra trong các nghị quyết.

Ngoài ra, nên có đề xuất, kiến nghị các các biện pháp tổ chức thực hiện tại chi bộ mình và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc triển khai thực hiện. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet