Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở Bình Phước

Vạn Xuân

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Bình Phước được bầu 6/10 ứng viên Đại biểu Quốc hội. Dưới đây là danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở Bình Phước.

Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở Bình Phước:

1. Nguyễn Tuấn Anh, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Huỳnh Thành Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương; Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Isotech Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Hưng-Sikico; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Điện quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

Cử tri đi bầu Quốc hội khóa XIII. Ảnh minh họa

3. Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

4. Phạm Thị Ngọc Phú, Giám đốc Khách sạn An Lộc.

5. Phạm Hiếu Thanh, Chi Ủy viên chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn, Quyền Trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Bình Phước.

6. Tôn Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Đoàn Bình Phước.

7. Phan Viết Lượng, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội.

8. Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Phước.

9. Thạch Kim Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Hồ Bá Toàn, Bí thư chi bộ Huyện đoàn Bù Đốp, Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet