Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Điện Biên

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Điện Biên được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 10 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Sóc Trăng.

Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Điện Biên:

1. Quàng Thị Châm, Nông dân

2. Sùng A Hồng, Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

3. Lò Thị Ngoai, Nhân viên hợp đồng

4. Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

 

5. Quàng Thị Vân, Bác sĩ, Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

6. Trần Thị Dung, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

7. Mùa Va Hồ (Mùa A Hồ), Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

8. Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

9. Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư chi bộ Tỉnh đoàn Điện Biên

10. Cà Thị Xương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet