Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Quảng Trị được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 10 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị.

Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị:

1. Hà Sỹ Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

2. Hồ Thị Minh, Thường vụ Huyện ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hướng Hóa

3. Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

4. Đỗ Văn Sinh, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5. Hồ Thúy Vinh, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

6. Nguyễn Thị Vĩnh An, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Trị

7. Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Quảng Trị

8. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng đội tỉnh Quảng Trị

9. Mai Thị Kim Nhung, Thành ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

10. Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet