Danh sách 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk

Vạn Xuân

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Đắk Lắk được bầu 9 đại biểu/ tổng số 15 ứng cử viên ĐBQH.

Danh sách 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk:

1. Y Tru Alio, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

2. Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

3. Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ban chấp hành Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk.

Cử tri đi bầu QH khóa XIII. Ảnh minh họa

4. Nguyễn Duy Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk.

5. Ngô Trung Thành, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Chi hội phó Chi hội Luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội.

6. Lưu Văn Đức, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban Dân tộc.

7. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

8. Ama Sa Ly (Y Khút Niê), Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

9. Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

10. Nguyễn Thị Xuân, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Bộ Công An.

11. Vũ Đức Côn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

12. Y Biêr Niê, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

13. Đặng Xuân Phương, Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu lập pháp, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

14. Nguyễn Trung Thành, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế.

15. Lê Thị Thanh Xuân, Giáo viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet