Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh minh họa: Infonet

Theo đó, Kon Tum có 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm:

T.H