Danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

P.V

Ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBBC công bố kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, có 50 người đã trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa: Infonet

Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

1. Đinh Văn Điến - Tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 95,13%

2. Lê Hữu Quý: 93,94%

3. Đinh Thị Phượng: 88,26%

4. Nguyễn Thị Thanh: 95,60%

5. Trần Đăng Sơn: 88,94%

6. Lương Văn Tuấn: 87,10%

7. Tống Quang Thìn: 94,66%

8. Đinh Công Toản: 90,04%

9. Đồng Thị Thu Hoàn: 68,38%

10. Hoàng Khắc Tiệp: 94,39%

11. Bùi Mai Hoa: 93,08%

12. Vũ Mạnh Dương: 89,63%

13. Đỗ Việt Anh: 89,26%

14. Đinh Chung Phụng: 94,39%

15. Bùi Hoàng Hà: 90,12%

16. Dương Viết Yên: 81,44%

17. Đinh Thị Tình: 73,56%

18. Lê Xuân Minh: 88,46%

19. Lưu Danh Tuyên: 85,38%

20. Lê Thu Hà: 75,13%

21. Lê Văn Toản: 71,10%

22. Nguyễn Ngọc Thạch: 89,49%

23. Đinh Hồng Thái: 84,59%

24. Nguyễn Thị Lê Vân: 67,90%

25. Nguyễn Sỹ Trí: 93,20%

26. Nguyễn Ngọc Thạch: 92,96%

27. Đinh Ngọc Hà: 89,92%

28. Nguyễn Thị Tỉnh: 86,26%

29. Mai Văn Tuất: 95,44%

30. Đinh Thị Thúy Ngần: 95,13%

31. Đỗ Văn Hoan: 82,89%

32. Đinh Hoàng Dũng: 93,77%

33. Vũ Văn Học: 86,05%

34. Phạm Hồng Thái: 83,63%

35. Phạm Quang Ngọc: 92,38%

36. Nguyễn Văn Định: 89,84%

37. Trịnh Xuân Hồng: 87,28%

38. Phan Thành Công: 94,60%

39. Phạm Ngọc Hưng: 91,70%

40. Vũ Nam Tiến: 88,15%

41. Linh mục Nguyễn Văn Giao: 86,59%

42. Thượng tọa Thích Thọ Lạc: 90,75%

43. Nguyễn Hoàng Hà: 87,74%

44. Vũ Văn Kiểm: 81,37%

45. Chu Thanh Hà: 79,86%

46. Trần Hồng Quảng: 88,68%

47. Nguyễn Ngọc Lời: 81,30%

48. Hoàng Minh Dần: 80,96%

49. Nguyễn Cao Sơn: 80,60%

50. Nguyễn Thị Nhung: 78,24%

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet