Ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên đã công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa: Infonet

Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

T.H