Danh sách 52 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Chiều qua 25/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, danh sách đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 52 người.

Danh sách 52 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự ABC ở từng đơn vị bầu cử):

I. Đơn vị bầu cử số 1 (Huyện Hoà Thành)

1. Ông Nguyễn Văn Phước

2. Ông Võ Văn Sớm

3. Bà Lê Minh Trúc

II. Đơn vị bầu cử số 2 (Huyện Hoà Thành)

1. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc

2. Ông Nguyễn Hồng Thanh

3. Ông Lý Bá Thuận

4. Bà Nguyễn Đài Thy

III. Đơn vị bầu cử số 3 (Huyện Bến Cầu)

1. Ông Phạm Văn Cư

2. Ông Trần Hải Sơn

3. Bà Trần Thị Ngọc Trinh

IV. Đơn vị bầu cử số 4
(Huyện Trảng Bàng)

1. Ông Phạm Văn Đặng

2. Ông Trần Văn Hận

3. Ông Lê Anh Tuấn

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết

V. Đơn vị bầu cử số 5 (Huyện Trảng Bàng)
1. Ông Lê Thành Công

2. Ông Trần Văn Khải

3. Bà Đặng Minh Lũy

VI. Đơn vị bầu cử số 6 (Huyện Gò Dầu)

1. Bà Lê Thị Cẩm Nhung

2. Ông Nguyễn Thành Tâm

3. Ông Nguyễn Văn Thọ (Giáo sư Thái Thọ Thanh)

VII. Đơn vị bầu cử số 7
(Huyện Gò Dầu)

1. Ông Võ Văn Dũng

2. Bà Huỳnh Thị Thu Hà

3. Ông Dương Văn Thắng

VIII. Đơn vị bầu cử số 8
(Huyện Châu Thành)

1. Ông Nguyễn Thanh Phong

2. Ông Nguyễn Trọng Tấn

3. Ông Võ Đức Trong

IX. Đơn vị bầu cử số 9
(Huyện Châu Thành)

1. Ông Thân Văn Nhân

2. Ông Trần Văn Sỹ

3. Ông Lê Hồng Vương

X. Đơn vị bầu cử số 10 (Huyện Dương Minh Châu)

1. Ông Nguyễn Văn Hợp

2. Ông Phạm Văn Tín

3. Bà Võ Thị Bạch Tuyết

XI. Đơn vị bầu cử số 11
(Huyện Dương Minh Châu)

1. Ông Nguyễn Văn Hùng

2. Bà Đỗ Thị Thanh Loan

3. Bà Phạm Thị Thanh Vân (Phạm Thị Thanh)

XII. Đơn vị bầu cử số 12 (Huyện Tân Châu)

1. Ông Mai Văn Hải

2. Bà Nguyễn Thị Hiếu

3. Bà Trương Thị Phương Thảo

XIII. Đơn vị bầu cử số 13 (Huyện Tân Châu)

1. Bà Trần Thị Thanh Hằng

2. Ông Phạm Hùng Thái

3. Ông Lê Quang Tuấn

XIV. Đơn vị bầu cử số 14 (Thành phố Tây Ninh, gồm các phường: Ninh Thạnh, Phường 3, Phường IV, Phường Hiệp Ninh).

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam

2. Ông Trần Lưu Quang

3. Ông Lý Hồng Sinh

XV. Đơn vị bầu cử số 15
(Thành phố Tây Ninh, gồm các xã, phường: Phường 1, Phường 2, Phường Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh).

1. Ông Trần Anh Minh

2. Ông Phạm Văn Tân

3. Ông Nguyễn Văn Trứ

XVI. Đơn vị bầu cử số 16 (Huyện Tân Biên, gồm các xã, thị trấn: Thạnh Tây, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Hoà Hiệp, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong, Tân Lập, Tân Bình và thị trấn Tân Biên).

1. Ông Trần Văn Chiến

2. Bà Phan Thị Điệp

3. Ông Nguyễn Tấn Đức

4. Bà Kim Thị Hạnh

5. Ông Nguyễn Trung Hiếu
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet