Danh sách 53 đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Hôm qua 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên đã công bố danh sách 53 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 53 đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

I. Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Hưng Yên:

1. Ông Đỗ Tiến Sỹ, được 73.955 phiếu, đạt 90,87% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Tạ Hồng Quảng, được 72.805 phiếu, đạt 89,46% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Nguyễn Trung Thành, được 68.736 phiếu, đạt 84,46% số phiếu hợp lệ;

4. Bà Trần Thị Tuyết Hương, được 66.576 phiếu, đạt 81,80% số phiếu hợp lệ;

5. Ông Nguyễn Anh Hào, được 65.063 phiếu, đạt 79,94% số phiếu hợp lệ;

II. Đơn vị bầu cử số 2: Huyện Tiên Lữ:

1. Ông Doãn Anh Quân, được 65.132 phiếu, đạt 90,68% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Đỗ Xuân Tuyên, được 62.408 phiếu, đạt 86,89% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Lê Xuân Tiến, được 62.202 phiếu, đạt 86,60% số phiếu hợp lệ;

4. Bà Đoàn Thị Thúy Vân, được 51.253 phiếu, đạt 71,36% số phiếu hợp lệ;

III. Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Phù Cừ:

1. Ông Trần Minh Hải, được 55.648 phiếu, đạt 92,31% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Đặng Minh Ngọc, được 54.473 phiếu, đạt 90,36% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Nguyễn Duy Hợi, được 47.169 phiếu, đạt 78,25% số phiếu hợp lệ;

4. Bà Nguyễn Thị Thành, được 43.693 phiếu, đạt 72,48% số phiếu hợp lệ;

IV. Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Kim Động:

1. Ông Lê Văn Lý (Đại đức Thích Thanh Quang), được 81.120 phiếu, đạt 95,54% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Phạm Huy Bình, được 80.702 phiếu, đạt 95,05% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Trần Quốc Toản, được 76.630 phiếu, đạt 90,25% số phiếu hợp lệ;

4. Ông Nguyễn Hùng Nam, được 76.423 phiếu, đạt 90,01% số phiếu hợp lệ;

5. Bà Phạm Thị Nguyện, được 71.272 phiếu, đạt 83,94% số phiếu hợp lệ;

V. Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Ân Thi:

1. Ông Phạm Văn Khuê, được 38.497 phiếu, đạt 84,17% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Đào Quang Kiền, được 36.941 phiếu, đạt 80,77% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Bùi Huy Cường, được 36.383 phiếu, đạt 79,55% số phiếu hợp lệ;

VI. Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Ân Thi:

1. Ông Nguyễn Văn Phóng, được 40.512 phiếu, đạt 94,74% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Đoàn Khắc Thuận, được 37.050 phiếu, đạt 86,65% số phiếu hợp lệ;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, được 36.711 phiếu, đạt 85,85% số phiếu hợp lệ;

VII. Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Khoái Châu:

1. Ông Bùi Mạnh Hùng, được 56.718 phiếu, đạt 80,95% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Lê Văn Hưng, được 56.520 phiếu, đạt 80,67% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Lương Minh Thanh, được 52.297 phiếu, đạt 74,64% số phiếu hợp lệ;

4. Bà Lê Thị Diệu Hồng, được 51.206 phiếu, đạt 73,08% số phiếu hợp lệ;

VIII. Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Khoái Châu:

1. Ông Đào Ngọc Huấn, được 59.393 phiếu, đạt 85,76% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Phạm Văn Nghệ, được 54.825 phiếu, đạt 79,17% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, được 54.360 phiếu, đạt 78,49% số phiếu hợp lệ;

4. Ông Nguyễn Văn Công, được 53.080 phiếu, đạt 76,65% số phiếu hợp lệ;

IX. Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Văn Giang:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng, được 63.543 phiếu, đạt 81,52% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Đào Hồng Vận, được 61.063 phiếu, đạt 78,34% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Bùi Quang Chung, được 60.273 phiếu, đạt 77,32% số phiếu hợp lệ;

4. Ông Lê Văn Tuấn, được 59.650 phiếu, đạt 76,52% số phiếu hợp lệ;

5. Bà Quách Thị Hương, được 58.674 phiếu, đạt 75,27% số phiếu hợp lệ;

X. Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Yên Mỹ:

1. Ông Nguyễn Văn Minh, được 48.985 phiếu, đạt 92,79% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Trần Quốc Văn, được 48.889 phiếu, đạt 92,61% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Đỗ Xuân Sảng, được 46.808 phiếu, đạt 88,67% số phiếu hợp lệ;

XI. Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Yên Mỹ:

1. Ông Nguyễn Văn Đoan, được 46.742 phiếu, đạt 93,68% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Dương Văn Cảnh, được 41.161 phiếu, đạt 82,50% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Nguyễn Văn Phê, được 40.542 phiếu, đạt 81,25% số phiếu hợp lệ;

XII. Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Mỹ Hào:

1. Ông Đỗ Minh Tuân, được 60.624 phiếu, đạt 82,64% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Cao Quang Hưng, được 60.064 phiếu, đạt 81,87% số phiếu hợp lệ;

3. Bà Phạm Thị Tuyến, được 59.646 phiếu, đạt 81,30% số phiếu hợp lệ;

4. Ông Phạm Khắc Huân, được 59.613 phiếu, đạt 81,26% số phiếu hợp lệ;

5. Bà Đặng Thị Gấm, được 52.489 phiếu, đạt 71,55% số phiếu hợp lệ;

XIII. Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Văn Lâm:

1. Ông Nguyễn Minh Huấn, được 64.294 phiếu, đạt 80,99% số phiếu hợp lệ;

2. Ông Trịnh Văn Diễn, được 62.936 phiếu, đạt 79,28% số phiếu hợp lệ;

3. Ông Nguyễn Văn Đãng, được 58.320 phiếu, đạt 73,47% số phiếu hợp lệ;

4. Bà Trần Thị Thanh Thủy, được 57.727 phiếu, đạt 72,72% số phiếu hợp lệ;

5. Ông Hồ Văn Hóa, được 50.400 phiếu, đạt 63,49% số phiếu hợp lệ;

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet