Danh sách 54 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh này có 54 đại biểu bao gồm:

Đơn vị bầu cử số 1

1. Ông Phan Văn Lương, đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

2. Ông Hứa Minh Hữu, đạt tỷ lệ 70,69% số phiếu hợp lệ

3. Ông Trần Quốc, đạt tỷ lệ 64,88% số phiếu hợp lệ

4. Ông Lê Văn Thoại, đạt tỷ lệ 64,38% số phiếu hợp lệ

(Thượng tọa Thích Huệ Thành)

5. Bà Vũ Hồng Như Yến, đạt tỷ lệ 63,86% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, đạt tỷ lệ 78,65% số phiếu hợp lệ

2. Ông Trần Văn Hiện, đạt tỷ lệ 63,48% số phiếu hợp lệ

3. Ông Trần Chánh Quang, đạt tỷ lệ 62,36% số phiếu hợp lệ

4. Ông Huỳnh Minh Chiến, đạt tỷ lệ 53,13% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3

1. Ông Hồ Xuân Việt, đạt tỷ lệ 81,14% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Thanh Phong, đạt tỷ lệ 74,92% số phiếu hợp lệ

3. Bà Phạm Thị Minh Phương, đạt tỷ lệ 50,17% số phiếu hợp lệ

(Phối sư Hương Phương)

Đơn vị bầu cử số 4

1. Ông Nguyễn Minh Đương, đạt tỷ lệ 71,19% số phiếu hợp lệ

2. Bà Đặng Thùy Trang, đạt tỷ lệ 66,24% số phiếu hợp lệ

3. Ông Phạm Chí Hải, đạt tỷ lệ 60,83% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5

1. Ông Nguyễn Kiên Cường, đạt tỷ lệ 82,09% số phiếu hợp lệ

2. Ông Lê Thanh Triều, đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

3. Bà Nguyễn Thu Tư, đạt tỷ lệ 53,51% số phiếu hợp lệ

4. Ông Nguyễn Trường Lưu, đạt tỷ lệ 52,34% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6

1. Ông Dương Huỳnh Khải, đạt tỷ lệ 76,60% số phiếu hợp lệ

2. Ông Trịnh Văn Lên, đạt tỷ lệ 73,25% số phiếu hợp lệ

3. Ông Lê Phong, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ

4. Ông Nguyễn Văn Phép, đạt tỷ lệ 71,03% số phiếu hợp lệ

5. Bà Lê Thị Nhung, đạt tỷ lệ 61,86% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7

1. Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, đạt tỷ lệ 79,23% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Chí Thiện, đạt tỷ lệ 71,30% số phiếu hợp lệ

3. Hòa thượng Thạch Hà, đạt tỷ lệ 70,16% số phiếu hợp lệ

4. Ông Trần Minh Khôi, đạt tỷ lệ 69,21% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 8

1. Ông Phạm Phúc Giang, đạt tỷ lệ 81,69% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Đức Tiến, đạt tỷ lệ 70,50% số phiếu hợp lệ

3. Ông Hồ Minh Chiến, đạt tỷ lệ 64,86% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 9

1. Ông Dương Thanh Bình, đạt tỷ lệ 76,75% số phiếu hợp lệ

2. Ông Trần Ngọc Diệp, đạt tỷ lệ 65,98% số phiếu hợp lệ

3. Bà Ngô Ngọc Khuê, đạt tỷ lệ 63,58% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 10

1. Ông Trần Hữu Phước, đạt tỷ lệ 82,11% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Chí Công, đạt tỷ lệ 76,68% số phiếu hợp lệ

3. Ông Lâm Văn Bi, đạt tỷ lệ 71,91% số phiếu hợp lệ

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đạt tỷ lệ 71,51% số phiếu hợp lệ

5. Ông Lê Thanh Thuận, đạt tỷ lệ 55,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 11

1. Ông Nguyễn Minh Luân, đạt tỷ lệ 85,50% số phiếu hợp lệ

2. Ông Võ Thanh Tòng, đạt tỷ lệ 83,53% số phiếu hợp lệ

3. Ông Phan Tấn Thanh, đạt tỷ lệ 79,66% số phiếu hợp lệ

4. Bà Phạm Thị Ngọc, đạt tỷ lệ 74,02% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 12

1. Ông Nguyễn Sơn Ca, đạt tỷ lệ 82,98% số phiếu hợp lệ

2. Ông Phạm Thành Sỹ, đạt tỷ lệ 82,28% số phiếu hợp lệ

3. Bà Bùi Thị Phương Loan, đạt tỷ lệ 80,67% số phiếu hợp lệ

4. Ông Nguyễn Quốc Tiến, đạt tỷ lệ 76,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 13

1. Ông Phan Thanh Phương, đạt tỷ lệ 83,56% số phiếu hợp lệ

2. Ông Võ Quốc Tín, đạt tỷ lệ 71,56% số phiếu hợp lệ

3. Ông Võ Văn Sử, đạt tỷ lệ 71,09% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 14

1. Ông Nguyễn Trường Giang, đạt tỷ lệ 86,76% số phiếu hợp lệ

2. Bà Trương Linh Phượng, đạt tỷ lệ 77,21% số phiếu hợp lệ

3. Ông Phan Mộng Thành, đạt tỷ lệ 67,53% số phiếu hợp lệ

4. Ông Võ Hoàng Chẳng, đạt tỷ lệ 51,57% số phiếu hợp lệ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet