Danh sách 55 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Sáng 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, có 55 đại biểu đã trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa: Infonet

Danh sách 51 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

1. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

- Ông Đỗ Thiết Khiêm

- Ông Võ Văn Hào

- Bà Lê Na

2. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

- Ông Nguyễn Minh Tài

- Bà Nguyễn Hoàng Hà

- Ông Trần Hòa

3. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

- Ông Hồ Ngọc Thịnh

- Ông Dương Văn Tô

4. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

- Ông Hoàng Anh Ngọc

- Ông Tôn Long Hiếu

5. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 

- Bà Phạm Thị Hương

- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân

6. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

- Ông Nguyễn Ngọc Thái

- Ông Lê Hồng Vinh

- Bà Hà Thị Anh Thư

7. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

- Bà Đinh Thị Thanh Hường

- Ông Đỗ Văn Cường

- Ông Đặng Minh Thảo

8. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 

- Ông Đinh Quang Ven

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

9. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 

- Ông Lê Viết Chữ

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Bà Trương Thị Mỹ Trang

10. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 

- Ông Nguyễn Tăng Bính

- Ông Võ Thái Nguyên

- Ông Trần Hoàng Tuấn

- Ông Bùi Tá Tuân

- Ông Lê Hạnh

11. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 

- Ông Nguyễn Huỳnh (Hòa thượng Thích Hạnh Lạc)

- Ông Nguyễn Minh Đạo

- Bà Phan Đặng Nhân Ái

12 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 

- Ông Lê Trung Thành

- Ông Huỳnh Chánh

- Ông Nguyễn Xuân Quang

13. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

- Ông Đặng Văn Minh

- Ông Huỳnh Lòa

- Ông Trần Văn Luật

- Ông Trần Quang Tòa

14. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 

- Bà Đinh Thị Mai Sinh

- Ông Võ Phiên

15. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 

- Ông Trần Ngọc Căng

- Bà Trần Thị Kiều Hoanh

- Ông Huỳnh Văn Tố

16. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16 

- Ông Phạm Thanh Tùng

 - Bà Huỳnh Thị Ánh Sương

- Ông Nguyễn Trung Tập

17. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17 

- Ông Đinh Ngọc Vỹ 

- Bà Đinh Thị Hồng Minh 

- Ông Nguyễn Thế Nhân

18. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 

- Ông Nguyễn Thanh Trang 

- Ông Nguyễn Tấn Đức

- Ông Đoàn Dụng 

19. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19 

- Ông Trần Em

- Ông Nguyễn Cao Phúc 

- Ông Trần Ngọc Phương

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet