Danh sách 61 đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021

P.V

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình đã công bố danh sách 61 người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo công bố số 54/CB-UBBC về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Hòa Bình

1. Ông Quách Tùng Dương

2. Ông Bùi Trọng Đắc

3. Ông Nguyễn Văn Gia

4. Bà Nguyễn Thị Hoa

Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Hòa Bình

1. Ông Phạm Thanh Bình

2. Ông Trần Đăng Ninh

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo

4. Bà Đặng Thị Hà

Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Lạc Sơn

1. Ông Bùi Văn Hành

2. Ông Bùi Văn Đức

3. Ông Vũ Quốc Tam

Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Lạc Sơn

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương

2. Ông Hoàng Thanh Mịch

3. Ông Nguyễn Đồng

4. Ông Bùi Văn Sờn

Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Kim Bôi

1. Ông Bùi Văn Cửu

2. Bà Hoàng Thị Duyên

3. Ông Bạch Công Luyện

Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Kim Bôi

1. Ông Bùi Văn Dùm

2. Ông Bùi Đức Hinh

3. Ông Quách Đình Thu

Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Lương Sơn

1. Ông Hoàng Đức Chính

2. Ông Bùi Văn Dậu

3. Ông Phạm Hồng Tuyến

4. Ông Nguyễn Văn Toàn

5. Ông Đặng Văn Dũng

Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Tân Lạc

1. Ông Đinh Công Sứ

2. Ông Quách Thanh Hải

3. Bà Vương Thị Tú Oanh

4. Ông Quách Thế Ngọc

5. Ông Hoàng Văn Tứ

Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Yên Thuỷ

1. Ông Bùi Trung Kiên

2. Ông Trần Ánh Dương

3. Bà Bùi Phương Thảo

4. Ông Bùi Tiến Lực

5. Ông Hoàng Minh Tuấn

Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Lạc Thuỷ

1. Ông Quách Tất Liêm

2. Ông Nguyễn Hữu Chương

3. Ông Đinh Quốc Liêm

4. Ông Đinh Văn Hòa

5. Ông Trịnh Văn Minh

Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Mai Châu

1. Ông Hà Công Thẻ

2. Ông Hà Tất Đạt

3. Bà Khà Thị Luận

4. Bà Khà Thị Huệ

5. Ông Khà A Lau

Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Đà Bắc

1. Ông Đinh Công Báo

2. Ông Hoàng Văn Đức

3. Ông Xa Đức Thọ

4. Ông Đinh Văn Dực

5. Bà Dương Thị Giang

Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Cao Phong

1. Ông Nguyễn Văn Quang

2. Ông Võ Ngọc Kiên

3. Bà Nguyễn Thị Oanh

4. Ông Bùi Đăng Khoa

5. Ông Trần Văn Tiệp

Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Kỳ Sơn

1. Ông Nguyễn Hữu Thiệp

2. Ông Bùi Văn Khánh

3. Ông Nguyễn Viết Trọng

4. Bà Nguyễn Thu Hà

5. Ông Hoàng Mạnh Cường

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet