Danh sách 7 tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Vạn Xuân

Sáng nay (5/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 7 ông, bà làm Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê duyệt các ông, bà sau đây làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế cho 7 ủy viên đã miễn nhiệm vào cuối tuần qua: 

1. Hà Ngọc Chiến (sinh năm 1957, Cao Bằng, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc)

2. Lê Thị Nga (sinh năm 1964, Hà Tĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp)

3. Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1961, Quảng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương)

4. Võ Trọng Việt (sinh năm 1957, Hà Tĩnh, Thượng tướng, Thứ trưởng bộ Quốc phòng)

5. Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, Hà Nội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng)

6. Nguyễn Thúy Anh (sinh năm 1963, Phú Thọ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội)

7. Trần Văn Túy (sinh năm 1957, Bắc Ninh, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội) 

Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Còn theo công bố kết quả bỏ phiếu của ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu vào lúc 8h00' ngày 5/4, trong số 484 phiếu phát ra Ban Kiểm phiếu thu về 483 phiếu.

Kết quả bầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII như sau: Thượng tướng Võ Trọng Việt có 450 đại biểu đồng ý; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, GD, TN, TN và NĐ Nguyễn Thanh Hải có 295 đại biểu đồng ý; Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh có 321 đại biểu đồng ý; Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga có 408 đại biểu đồng ý; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải có 436 đại biểu đồng ý; Phó ban công tác đại biểu Trần Văn Tuý có 459 đại biểu đồng ý; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến có 467 đại biểu phiếu đồng ý.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu 7 ông, bà trên làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Theo nghị quyết này, các ông bà trên sẽ được bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội ngay khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 435 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 418 đại biểu tán thành, bằng 84,62%.

Trước đó, đầu giờ sáng ngày hôm qua (4/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 7 ủy viên Thường vụ Quốc hội mới thay thế cho 7 người đã được bãi miễn vào cuối tuần qua.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối tuần qua, Quốc hội đã miễn nhiệm 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ gồm:

- Ông K’so Phước – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

- Ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách.

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh.

- Ông Đào Trọng Thi - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

- Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

- Bà Nguyễn Thị Nương - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet