Danh sách 8 ĐBQH khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang

T.H

Ngày 9/6 vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG về kết quả bầu cử và danh sách 494 đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XIV.
Ảnh minh họa: Infonet

Trong danh sách 496 đại biểu quốc hội khóa XIV, Bắc Giang có 8 đại biểu trúng cử trên tổng số 14 người ứng cử tại khu vực này. 

Danh sách 8 đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Giang như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

1

Nguyễn Thị Thu Hà

27/5/1970

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ Trí thức Việt Nam

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

2

Hoàng Thị Hoa

25/9/1962

Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

3

Lê Thị Thu Hồng

31/7/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang

4

Trần Văn Lâm

27/01/1970

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Huyện ủy Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

5

Hà Thị Lan

4/9/1978

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

6

Leo Thị Lịch

23/9/1969

Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

7

Dương Đình Thông (Dương Văn Thông)

14/6/1964

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu I

Bộ Tư lệnh Quân khu I

8

Ngô Sách Thực

6/5/1962

Ủy viên UBTWMTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang

Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet