Danh sách 9 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Hà Nam

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Hà Nam được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 9 người ứng cử. Đại tướng Ngô Xuân Lịch có tên trong danh sách 9 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Hà Nam.

Danh sách 9 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Hà Nam:

1. Trần Thị Thanh Bình, Viên chức

2. Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

3. Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Nam

4. Lê Đức Minh, Phó Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

5. Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Nam.

6. Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh

7. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam

8. Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XV, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XVIII, Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam

9. Trần Tất Thế, Phó Trưởng ban Phong trào cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet