Danh sách 95 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

T. Huyên

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 95 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 95 đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ này bao gồm:

1. Đơn vị bầu cử số 1 huyện Mường Lát:

1. Ông Lương Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát

2. Ông Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

3. Bà Sung Thị Xia, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhi Sơn

2. Đơn vị bầu cử số 2 huyện Quan Sơn:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn

2. Ông Phạm Quốc Bảo, Thẩm phán trung cấp, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Bà Hà Thị Tuyến, Trưởng phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn

3. Đơn vị bầu cử số 3 huyện Quan Hóa:

1. Ông Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

2.Ông Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa

3. Ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

4. Đơn vị bầu cử số 4 huyện Bá Thước:

1. Ông Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước

2. Ông Lê Hoài Châu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

3. Ông Lê Đức Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước

5. Đơn vị bầu cử số 5 huyện Lang Chánh:

1. Ông Phạm Đăng Lực, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh

2. Bà Đinh Cẩm Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

3. Ông Cầm Bá Chái, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

6. Đơn vị bầu cử số 6 huyện Ngọc Lặc:

1. Ông Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

2. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc

3. Bà Cao Thị Dung, Bác sỹ

7. Đơn vị bầu cử số 7 huyện Như Xuân:

1. Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân

3. Bà Phạm Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

8. Đơn vị bầu cử số 8 huyện Như Thanh:

1. Ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh

2. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa kiêm Giám đốc TT dạy nghề phụ nữ

3. Ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

9. Đơn vị bầu cử số 9 huyện Thường Xuân:

1. Ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân

2. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Ông Cầm Bá Chiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Xuân

10. Đơn vị bầu cử số 10 huyện Thạch Thành:

1. Bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành

2. Ông Nguyễn Văn Phát, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Bà Bùi Thị Lương, Nghề nghiệp: Kế toán

11. Đơn vị bầu cử số 11 huyện Cẩm Thủy:

1. Ông Đinh Tiên Phong, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa khóa V nhiệm kỳ 2012-2017

2. Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

3. Bà Triệu Thị Yến, Nghề nghiệp: Trồng trọt

12. Đơn vị bầu cử số 12 huyện Thọ Xuân (gồm 19 xã và 2 thị trấn):

1. Ông Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

2. Bà Lê Thị Hương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Ông Lê Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

13. Đơn vị bầu cử số 13 huyện Thọ Xuân (gồm 19 xã và 1 thị trấn):

1. Ông Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa

2. Bà Lê Thị Thìn, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Bà Lưu Thị Nga, Công chức cấp xã

14. Đơn vị bầu cử số 14 huyện Triệu Sơn:

1. Ông Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

2. Ông Lê Hữu Quyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

3. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Thanh Hóa

15. Đơn vị bầu cử số 15 huyện Vĩnh Lộc:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Lê Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc

3. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa

16. Đơn vị bầu cử số 16 huyện Yên Định:

1. Ông Trịnh Xuyên, Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định

3. Ông Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

4. Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Trường

17. Đơn vị bầu cử số 17 huyện Thiệu Hóa:

1. Ông Lê Ngọc Diện (Lê Văn Diện), Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa

3. Bà Trịnh Thị Loan (Trịnh Thị Phương Loan), Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan

18. Đơn vị bầu cử số 18 huyện Đông Sơn:

1. Ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn

2. Ông Phan Doãn Thuận (Phan Thanh Thuận), Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Bà Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

19. Đơn vị bầu cử số 19 huyện Quảng Xương:

1. Ông Trần Văn Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

2. Ông Võ Duy Sang, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

3. Bà Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

20. Đơn vị bầu cử số 20 huyện Nông Cống:

1. Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nông Cống

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

3. Ông Nguyễn Bá Nhuần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

21. Đơn vị bầu cử số 21 huyện Tĩnh Gia (gồm 16 xã và 1 thị trấn):

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia

2. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực

3. Ông Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

22. Đơn vị bầu cử số 22 huyện Tĩnh Gia (gồm 17 xã):

1. Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

3. Bà Lê Thị Hồng, Cán bộ bán chuyên trách xã Tân Trường

23. Đơn vị bầu cử số 23 Thị xã Sầm Sơn:

1. Ông Lê Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn

2. Ông Nguyễn Văn Thú, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

3. Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

24. Đơn vị bầu cử số 24 huyện Hoằng Hóa (gồm 25 xã và 1 thị trấn):

1. Ông Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Lê Đức Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

3. Ông Lê Quốc Thành, Thường vụ Đảng ủy Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân

25. Đơn vị bầu cử số 25 huyện Hoằng Hóa (gồm 17 xã):

1. Ông Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoằng Hóa

2. Ông Trịnh Xuân Như, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa 

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

26. Đơn vị bầu cử số 26 huyện Hậu Lộc:

1. Ông Trần Quang Đảng, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc

3. Ông Đinh Ngọc Thúy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

27. Đơn vị bầu cử số 27 huyện Nga Sơn:

1. Ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn

2. Ông Trần Xuân Mạnh (Linh mục Trần Xuân Mạnh), Linh mục quản hạt Nga Sơn, giáo phận Thanh Hóa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam

3. Ông Hàn Văn Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa

4. Ông Mai Nhữ Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

28. Đơn vị bầu cử số 28 Thị xã Bỉm Sơn:

1. Ông Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã Bỉm Sơn

2. Ông Ngô Tôn Tẫn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

3. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

29. Đơn vị bầu cử số 29 huyện Hà Trung:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

2. Ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3. Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

30. Đơn vị bầu cử số 30 Thành phố Thanh Hóa (gồm 9 phường và 8 xã):

1. Ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa

2. Ông Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

3. Bà Hoàng Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

31. Đơn vị bầu cử số 31 Thành phố Thanh Hóa (gồm 11 phường và 9 xã):

1. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

2. Ông Lê Văn Huân (Đại đức Thích Tâm Đức), Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà

3. Ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet