Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 10

Ngọc Khánh

Sau 3 ngày làm việc (từ 20 - 22/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân 

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 10 gồm: đồng chí Võ Anh Kiệt, đồng chí Vương Bình Thạnh.

Đại hội bầu 11 đồng chí làm thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Văn Răng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

 

 1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân 
 2. Đồng chí Võ Anh Kiệt 
 3. Đồng chí Vương Bình Thạnh 
 4. Đồng chí Vũ Thế Cường
 5. Đồng chí Hồ Văn Răng 
 6. Đồng chí Lê Hồng Khâm 
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh 
 8. Đồng chí Hồ Việt Hiệp
 9. Đồng chí Lê Văn Nưng 
 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình 
 11. Đồng chí Lê Hoàng Phúc 
 12. Đồng chí Bùi Bé Tư 
 13. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương 
 14. Đồng chí Phạm Thành Thái 
 15. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

 1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân 
 2. Đồng chí Võ Anh Kiệt 
 3. Đồng chí Vương Bình Thạnh 
 4. Đồng chí Vũ Thế Cường
 5. Đồng chí Hồ Văn Răng 
 6. Đồng chí Lê Hồng Khâm 
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh 
 8. Đồng chí Hồ Việt Hiệp
 9. Đồng chí Lê Văn Nưng 
 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình 
 11. Đồng chí Lê Hoàng Phúc 
 12. Đồng chí Bùi Bé Tư 
 13. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương 
 14. Đồng chí Phạm Thành Thái 
 15. Đồng chí Đinh Công Minh 
 16. Đồng chí Lâm Quang Thi
 17. Đồng chí Võ Nguyên Nam 
 18. Đồng chí Trần Văn Gan 
 19. Đồng chí Trần Văn Nhỏ 
 20. Đồng chí Võ Minh Hoàng
 21. Đồng chí Nguyễn Văn Xe 
 22. Đồng chí Lê Trung Hiếu 
 23. Đồng chí Tân Văn Ngữ 
 24. Đồng chí Châu Văn Ly
 25. Đồng chí Bùi Hồng Lực 
 26. Đồng chí Nguyễn Thượng Lễ 
 27. Đồng chí Lê Văn Tiền 
 28. Đồng chí Thái Hữu Phép
 29. Đồng chí Trần Anh Thư 
 30. Đồng chí Lê Văn Phước 
 31. Đồng chí Nguyễn Duy Toàn 
 32. Đồng chí Từ Quốc Tuấn
 33. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây 
 34. Đồng chí Nguyễn Việt Trí 
 35. Đồng chí Ngô Công Thức 
 36. Đồng chí Võ Thanh Tráng
 37. Đồng chí Phan Huỳnh Sơn 
 38. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên 
 39. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh 
 40. Đồng chí Võ Văn Thắng
 41. Đồng chí Nguyễn Thiện Phú 
 42. Đồng chí Huỳnh Quốc Thái 
 43. Đồng chí Cao Quang Liêm 
 44. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài
 45. Đồng chí Đỗ Tấn Kiết 
 46. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng 
 47. Đồng chí Trần Thanh Nhã 
 48. Đồng chí Nguyễn Thành Đô
 49. Đồng chí Lâm Phước Trung 
 50. Đồng chí Huỳnh Thành Danh 
 51. Đồng chí Men Pholly 
 52. Đồng chí Ngô Hồng Yến 
 53. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet