Danh sách ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

PV

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII,đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí: Đàm Văn Eng, Hoàng Xuân Ánh, Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Tô Vũ Lập được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trước đó, tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí.

 

Danh sách 15 đồng chí trúng cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020:

  1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh uỷ.

 2. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

 3. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

4. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

5. Đồng chí Đàm Viết Hà.

6. Đồng chí Hà Ngọc Giáp.

7.Đồng chí Nguyễn Thuý Anh.

8. Đồng chí Hoàng Đức Hậu.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng.

10. Đồng chí Hoàng Văn Hữu.

11. Đồng chí Tô Vũ Lập.

12. Đồng chí Nông Thị Hà.

 13. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Dừa.

15. Đồng chí Dương Quang Văn.

 

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Đồng chí Sầm Việt An.

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh.

3. Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh.

4. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh.

5. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh.

6. Đồng chí Hoàng Thanh Bình.

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

8. Đồng chí Phạm Văn Cao.

 9. Đồng chí Nông Văn Chấn.

10. Đồng chí Nông Văn Chiêm.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Dừa.

12. Đồng chí Lục Văn Đại.

13. Đồng chí Nông Văn Đàm.

14. Đồng chí Nguyễn Đặng.

15. Đồng chí Bế Minh Đức.

16. Đồng chí Đàm Văn Eng.

17. Đồng chí Lưu Thu Giang.

18. Đồng chí Hà Ngọc Giáp.

19. Đồng chí Đàm Viết Hà.

20. Đồng chí Nguyễn Thái Hà.

21. Đồng chí Nông Thị Hà.

22. Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo.

23. Đồng chí Hoàng Đức Hậu.

24. Đồng chí Bàn Thanh Hiền.

25. Đồng chí Hà Văn Hoài.

26. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng.

 27. Đồng chí Lương Văn Hơn.

28. Đồng chí Lương Tuấn Hùng.

29. Đồng chí Nguyễn Thị Hương.

30. Đồng chí Công Văn Hưu.

31. Đồng chí Hoàng Văn Hữu.

32. Đồng chí Hoàng Tiến Khang.

33. Đồng chí Trịnh Hữu Khang.

 34. Đồng chí Bế Đăng Khoa.

35. Đồng chí Nông Thanh Khoa.

 36. Đồng chí Tô Vũ Lập.

37. Đồng chí Triệu Đình Lê.

38. Đồng chí Hà Nhật Lệ.

39. Đồng chí Vũ Quang Luyện.

40. Đồng chí Đàm Viết Nghị.

41. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc.

42. Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh.

43. Đồng chí Thẩm Văn Phán.

44. Đồng chí Hoàng Tố Quyên.

 45. Đồng chí Mã Thanh Sơn.

46. Đồng chí Hoàng Văn Thạch.

47. Đồng chí Đỗ Quang Thành.

48. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo.

49. Đồng chí Thái Hồng Thịnh.

50. Đồng chí Hoàng Thị Thu.

51. Đồng chí Bế Xuân Tiến.

52. Đồng chí Bế Thanh Tịnh.

 53. Đồng chí Nông Thanh Tùng.

54. Đồng chí Ma Thế Tuyết.

55. Đồng chí Dương Quang Văn.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đồng chí Tô Vũ Lập - Chủ nhiệm

2. Đồng chí Hoàng Thị Thu.

3. Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy.

4. Đồng chí Nông Văn Ngô.

 5. Đồng chí Hà Ngọc Giáp.

6. Đồng chí Hoàng Tiến Khang.

7. Đồng chí Hoàng Văn Riển.

8. Đồng chí Hoàng Xuân Bình.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng.

10. Đồng chí Hoàng Thị Dung.

11. Đồng chí Nông Thị Anh.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet