Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Quang Vinh

Chiều ngày 23/10, Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình nhiệm kì 2015-2020 đã chính thức công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
(sắp xếp theo vần a, b, c)

1    Lê Văn Bảo
2    Nguyễn Lương Bình
3    Nguyễn Đức Cường
4    Trần Hải Châu
5    Phạm Xuân Diệu
6    Trần Đình Dinh
7    Trần Tiến Dũng
8    Hoàng Minh Đề
9    Cao Văn Định
10    Phan Văn Gòn
11    Đinh Công Hải
12    Phạm Quang Hải
13    Phạm Thị Hân
14    Đinh Quang Hiếu
15    Nguyễn Hữu Hoài
16    Nguyễn Tiến Hoàng
17    Nguyễn Công Huấn
18    Nguyễn Huệ
19    Phan Mạnh Hùng
20    Nguyễn Thị Thanh Hương
21    Lê Công Hữu
22    Trần Vũ Khiêm
23    Phan Văn Khoa
24    Nguyễn Thị Lài
25    Đoàn Ngọc Lâm
26    Nguyễn Đức Lý
27    Nguyễn Văn Man
28    Nguyễn Thị Minh
29    Phạm Văn Năm
30    Trương An Ninh
31    Lê Minh Ngân
32    Đậu Minh Ngọc
33    Đinh Quý Nhân
34    Hồ An Phong
35    Trần Phong
36    Lê Văn Phúc
37    Nguyễn Ngọc Phương
38    Hoàng Đăng Quang
39    Nguyễn Xuân Quang
40    Nguyễn Trường Sơn
41    Từ Hồng Sơn
42    Hoàng Minh Tiến
43    Trần Quốc Tuấn
44    Trần Văn Tuân
45     Nguyễn Xuân Tuyến
46    Đinh Hữu Thành
47    Trần Thắng
48    Trần Công Thuật
49    Trần Thuynh
50    Phan Văn Thường
51    Trần Xuân Vinh
52    Nguyễn Thanh Xuân

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
(sắp xếp theo vần a, b, c)

1    Trần Hải Châu
2    Cao Văn Định
3    Đinh Công Hải
4    Nguyễn Hữu Hoài
5    Nguyễn Công Huấn
6    Nguyễn Thị Thanh Hương
7    Nguyễn Văn Man
8    Lê Văn Phúc
9    Hoàng Đăng Quang
10    Nguyễn Xuân Quang
11    Từ Hồng Sơn
12    Trần Thắng
13    Trần Công Thuật
14    Trần Văn Tuân
15    Trần Xuân Vinh

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

1.    Đinh Công Hải, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
2.   Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
3.    Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
4.    Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
5.    Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6.    Lê Văn Sỹ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7.    Trần Công Thố, Ủy  viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
8.    Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
9.    Hoàng Chí Linh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
10.    Trịnh Văn Cương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet