Danh sách Bộ Chính trị khóa 11 gồm những đồng chí nào?

N.K

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và phục vụ nhu cầu tư liệu cho bạn đọc, Infonet xin nhắc lại danh sách nhân sự Bộ Chính trị khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2015.

>> Chính thức công bố Danh sách Bộ Chính trị khóa 12 có 19 đồng chí

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 gồm 16 đồng chí sau:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Trương Tấn Sang
Đồng chí Phùng Quang Thanh
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
Đồng chí Lê Hồng Anh
Đồng chí Lê Thanh Hải
Đồng chí Tô Huy Rứa
Đồng chí Phạm Quang Nghị
Đồng chí Trần Đại Quang
Đồng chí Tòng Thị Phóng
Đồng chí Ngô Văn Dụ
Đồng chí Đinh Thế Huynh
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

* Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

(Thông tin, hình ảnh các đồng chí trong Bộ Chính trị khóa 11 được dẫn từ nguồn Cổng thông tin Chính phủ)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet