Ngày 26/4 Ủy ban cầu cử TP.HCM đã công bố danh sách 175 ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài các lãnh đạo TP như ông Nguyễn Thành Phong, Tất Thành Cang...danh sách còn ghi nhận sự có mặt của nhiều nghệ sĩ như Bình Minh, Quế Trân...
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP đã có tên trong danh sách ứng viên.

Dưới đây là danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM tại các đơn vị bầu cử:


Nguyễn Cường