Danh sách lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay

N. Huyền (tổng hợp)

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Chu Ngọc Anh được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay ngoài Bộ trưởng Chu Ngọc Anh còn có 5 Thứ trưởng.

1. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

- Ngày sinh: 17/6/1965

- Quê quán: xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 23/5/1998        Ngày chính thức: 23/5/1999

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Trung ương Đảng hóa XII

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Quá trình công tác:

1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

12/1995 – 7/1997: Công tác tại Công ty MITEC, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tông cục Bưu điện.

7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

11/2003 – 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

8/2010 – 01/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 – 3/2013: UVDK Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3/2013 – 5/2013: UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

5/2013 – 9/2015: UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

9/2015 – 4/2016: UVDK Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thứ trưởng Trần Việt Thanh

Thứ trưởng Trần Việt Thanh nguyên là Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ;

- Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng;

- Công tác sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

- Công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

3. Thứ trưởng Trần Văn Tùng

Hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng, ông Trần Văn Tùng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ KH & CN.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Công tác đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN và các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN;

- Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành;

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).

4. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng ông Trần Quốc Khánh giữ chức  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ;

- Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ;

- Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020.

5. Thứ trưởng Phạm Công Tạc

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông Phạm Công Tạc giữ chức Chánh văn phòng Bộ KH & CN.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương, các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;

- Hoạt động khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn;

- Công tác báo chí.

6. Thứ trưởng Phạm Đại Dương

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê Hà Nội. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc; Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc; Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương 

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực công nghệ cao;

- Quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet