Danh sách nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12

N.K

Theo Quyết định số 01- QĐNS/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, các Ủy viên Bộ Chính trị sau được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

1- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

4- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ngày 27/1, 3 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 gồm:

Đồng chí Lương Cường - Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện KSND Tối Cao

Như vậy danh sách nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 hiện tại có 9 đồng chí, ít hơn 1 đồng chí so với khóa 11.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet