Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Lạng Sơn

Trường Giang

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Lạng Sơn. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Lạng Sơn có 10 người.

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Lạng Sơn được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ tổng số 10 ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Lạng Sơn:

1. Dương Xuân Hòa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

2. Nông Thu Hồng - Giáo viên trường trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn - Trường trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn

3. Ngàn Phương Loan - Giảng viên, trợ lý khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

4. Hoàng Thị Thanh Tâm - Giáo viên, Tổ phó chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD, thư ký hội đồng sư phạm, trường THPT Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn - Trường THPT Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn

5. Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 tại tỉnh Lạng Sơn.

6. Triệu Tuấn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy phòng Tham mưu, Thượng tá, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn

7. Bùi Quang Hiển - Thượng tá, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn

8. Hoàng Văn Nguyên - Phó Bí thư Chi bộ, Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn

9. Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn - Tỉnh ủy Lạng Sơn

10. Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội -  Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet