Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Kiên Giang

Trường Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang- Tỉnh ủy Kiên Giang được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Kiên Giang. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang có 14 người.

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Kiên Giang được bầu 8 Đại biểu Quốc hội từ tổng số 14 ứng cử viên.

Danh sách 14 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang:

1. Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang- Tỉnh ủy Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang- Tỉnh ủy Kiên Giang được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Kiên Giang

2. Nguyễn Văn Luật - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

3. Hồ Văn Thái - Tỉnh ủy viên, Đại tá, Phó Bí thư thường trực Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang

4. Phạm Quang Trí - Thiếu tá, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang

5. Bùi Ngọc Thanh Trung - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang

6. Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

7. Huệ Tín (Trần Văn Huynh) - Tu sỹ, Lương y, Chánh Phối sư, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hội thánh Cao Đài Bạch Y

8. Trần Hót Lái - Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang - Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang

9. Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tư pháp

10. Nguyễn Thị Mai - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

11. Châu Quỳnh Dao - Giáo viên, Đảng ủy viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ nhiệm UBKT, công đoàn ngành giáo dục Kiên Giang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang - Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

12. Bùi Đặng Dũng - Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính - Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội - Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

13. Danh Lâm Mỹ Phương - Bác sỹ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

14. Danh Thị Tú Trinh - Bác sỹ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet