Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Kon Tum có Trung tướng Lê Chiêm

Trường Giang

Trung tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 tại tỉnh Kon Tum. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kon Tum có 10 người.

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Kon Tum được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ tổng số 10 ứng cử viên.

Danh sách 10 ứng cử viên ĐBQH khóa 14 tại tỉnh Kon Tum:

1. Đinh Su Giang - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kon Plông - Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kon Plông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

2. Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

3. Rơ Châm Long  (A Long) - Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum - Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum

Trung tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Kon Tum.

4. Tô Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Kon Tum - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

5. A Ten - Giáo viên, Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Bí thư đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

6. Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Quốc phòng

7. Y Nhàn - Giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Tờ Kan; tăng cường điều động công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

8. A Pớt - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum

9. Y Sương - Giáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum - Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

10. Nguyễn Thị Thương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet