Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Lào Cai có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Trường Giang

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Lào Cai. Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Lào Cai có 10 người.

Bầu cử Quốc hội khóa 14, tỉnh Lào Cai được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ tổng số 10 ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Lào Cai:

1. Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Văn phòng Quốc hội

2. Vũ Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai - Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội có trong  danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Lào Cai.

3. Lê Thu Hà - Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội - Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

4. Phan Như Quỳnh - Giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

5. Vương Văn Sáng - Phóng viên biên tập viên, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Giáy Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai - Phòng biên tập phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai

6. Đỗ Hiếu Thảo - Phó trưởng phòng công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai

7. Giàng Thị Bình - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

8. Sùng Thị Pằng - Phó trưởng phòng công tác Hội đồng nhân dân; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

9. Sần Sín Sỉnh - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

10. Giàng Củi Tờ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet