Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Long An có PTT Trương Hòa Bình

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Long An được bầu 8 Đại biểu Quốc hội từ 14 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 14 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Long An.

Danh sách 14 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Long An:

1. Lê Thị Song An, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Tân An, tỉnh Long An

2. Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Long An.

 

3. Trương Văn Nọ,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

4. Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An; Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Long An khóa III

5. Đặng Hoàng Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, Bí thư Đảng ủy Bộ phận Thanh tra giao thông vận tải Long An, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

6. Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Văn phòng Quốc hội hội

7. Trần Văn Cần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

8. Phan Thị Mỹ Dung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An

9. Trương Phi Hùng, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An

10. Trần Tam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phúc Khang Sen Việt L.A, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

11. Lê Công Đỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Long An; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An

12. Hoàng Văn Liên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

13. Đặng Thị Uyên Phương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An

14. Phạm Văn Thịnh, Đảng ủy viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Long An, tỉnh Long An.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet